Mr Ninja mod apk cover

Tải về Mr Ninja

Bạn muốn học cách trở thành Ninja? Tải xuống Mr Ninja MOD APK (Mở Khóa Trang Phục) và trò chơi sẽ giúp bạn làm nốt phần việc còn lại....

Tải Mr Ninja MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Mr Ninja APKs - v2.11
  • Mr Ninja APK (MOD Skins Unlocked) - v2.11

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • Mr Ninja hỗ trợ Android 4.1 trở lên với yêu cầu tối thiểu 32M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.