Mortal Crusade MOD APK cover

Download Mortal Crusade MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Mortal Crusade APK vForgotten Kingdom b33
  • Mortal Crusade APK (MOD Money) vForgotten Kingdom b31

Cách cài đặt

Cách cài đặt Mortal Crusade APK vForgotten Kingdom b33

1. Tải xuống tệp tin Mortal_Crusade_vForgotten_Kingdom_b33.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Mortal_Crusade_vForgotten_Kingdom_b33.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Mortal Crusade APK (MOD Money) vForgotten Kingdom b31

1. Tải xuống tệp tin Mortal_Crusade_vForgotten_Kingdom_b31_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Mortal_Crusade_vForgotten_Kingdom_b31_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Mortal Crusade yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, và 31M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.