Game Mô Phỏng

Một máy nghiền, một chiếc xe, con người, nhà hàng, quốc gia hay thậm chí cả một dịch bệnh, bất cứ thứ gì đều có thể trở thành một tựa game mô phỏng vô  cùng thú vị nhờ sự sáng tạo của các nhà phát triển.

Không chỉ là một trò chơi, game mô phỏng còn dạy cho chúng ta nhiều bài học thực tế, bởi những trò chơi này đều mô phỏng những thứ có thật trong cuộc sống thực. Bạn muốn học cách kinh doanh hay muốn tự mình tạo ra một chiếc máy tính?

1