Miraculous Ladybug Cat Noir MOD APK cover

Download Miraculous Ladybug & Cat Noir MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Miraculous Ladybug Cat Noir APK v5.0.60

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Miraculous_Ladybug_Cat_Noir_v5.0.60.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Miraculous_Ladybug_Cat_Noir_v5.0.60.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.crazylabs.lady.bug.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.crazylabs.lady.bug.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Miraculous Ladybug Cat Noir APK (MOD Money) v5.0.60

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Miraculous_Ladybug_Cat_Noir_v5.0.60_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Miraculous_Ladybug_Cat_Noir_v5.0.60_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.crazylabs.lady.bug.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.crazylabs.lady.bug.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Miraculous Ladybug & Cat Noir yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 170M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.