Might and Magic Elemental Guardians cover

Download Might & Magic MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Might & Magic: Elemental Guardians APK v4.51

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Might_&_Magic_Elemental_Guardians_v4.51.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Might_&_Magic_Elemental_Guardians_v4.51.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.ubisoft.runeguard.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.ubisoft.runeguard.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Might & Magic: Elemental Guardians APK (MOD God Mode, High Damage) v4.51

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Might_&_Magic_Elemental_Guardians_v4.51_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Might_&_Magic_Elemental_Guardians_v4.51_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.ubisoft.runeguard.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.ubisoft.runeguard.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Might & Magic yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 737M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.