Miga Town My World MOD APK cover

Download Miga Town MOD APK for Android (Latest Version)

Miga Town: My World APK v1.35
Miga Town: My World APK (MOD Unlocked) v1.35

Cách cài đặt

Cách cài đặt Miga Town: My World APK v1.35

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Miga_Town_My_World_v1.35.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Miga_Town_My_World_v1.35.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.miga.world.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.miga.world.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Miga Town: My World APK (MOD Unlocked) v1.35

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Miga_Town_My_World_v1.35_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Miga_Town_My_World_v1.35_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.miga.world.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.miga.world.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.