METAL SLUG ATTACK MOD APK cover

Download METAL SLUG ATTACK MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • METAL SLUG ATTACK APK v6.6.0
  • METAL SLUG ATTACK APK (MOD Unlimited AP, No Skill CD) v6.6.0

Cách cài đặt

Cách cài đặt METAL SLUG ATTACK APK v6.6.0

1. Tải xuống tệp tin METAL_SLUG_ATTACK_v6.6.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin METAL_SLUG_ATTACK_v6.6.0.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt METAL SLUG ATTACK APK (MOD Unlimited AP, No Skill CD) v6.6.0

1. Tải xuống tệp tin METAL_SLUG_ATTACK_v6.6.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin METAL_SLUG_ATTACK_v6.6.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

METAL SLUG ATTACK yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, và 88M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.