Maleficent Free Fall MOD APK cover 1280x720

Tải xuống Maleficent Free Fall

MOD APK & APK phiên bản mới nhất cho Android
Maleficent Free Fall v9.9.0 APKMODTiền
Maleficent Free Fall v9.9.0 APK

Cách cài đặt

Cách cài đặt Maleficent Free Fall APK (MOD Money) v9.9.0

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Maleficent_Free_Fall_v9.9.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Maleficent_Free_Fall_v9.9.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.disney.maleficent_goo.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.disney.maleficent_goo.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Maleficent Free Fall APK v9.9.0

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Maleficent_Free_Fall_v9.9.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Maleficent_Free_Fall_v9.9.0.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.disney.maleficent_goo.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.disney.maleficent_goo.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cập nhật không mất dữ liệu

Nếu bạn gỡ cài đặt phiên bản cũ trước khi cài bản mới, bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Để bảo toàn dữ liệu của bạn, tuyệt đối không gỡ cài đặt phiên bản cũ. Chỉ cần cài đặt phiên bản mới đè lên là được.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.