Magic Rush Heroes cover

Tải về Magic Rush

Magic Rush: Heroes APK là một trong những game chiến lược mà bạn phải tải về ngay lúc này. Triệu tập anh hùng và chiến đấu bảo vệ vương quốc của bạn....

Tải Magic Rush APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Magic Rush: Heroes APK - v1.1.269

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • Magic Rush hỗ trợ Android 2.3.3 trở lên với yêu cầu tối thiểu 101M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.