Legend of Solgard Cover

Tải về Legend of Solgard

Trong phiên bản APK MOD của Legend of Solgard, bạn sẽ có năng lượng vô hạn để chiến đấu để ngăn chặn sự kết thúc của tất cả các thế giới. Chỉ cần nhấp vào...

Tải Legend of Solgard MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Legend of Solgard APK - v2.10.0
  • Legend of Solgard APK (MOD Energy) - v2.10.0

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • Legend of Solgard hỗ trợ Android 4.4 trở lên với yêu cầu tối thiểu 99M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.