Kick the Buddy Forever cover

Download Kick the Buddy: Forever MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Kick the Buddy: Forever cho Android APK v1.4.1
  • Kick the Buddy: Forever cho Android APK (MOD Money/Diamonds) v1.4.1

Lưu ý:

  • Bạn hãy lựa chọn một liên kết để tải về. Tùy vào mục đích của bạn, lựa chọn phiên bản MOD hoặc bản gốc.
  • Hãy xem Hướng Dẫn Cài Đặt để tránh các lỗi phát sinh.
  • Kick the Buddy: Forever yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, ngoài ra bạn sẽ cần có 107M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu như bạn tải về và sử dụng không đúng như hướng dẫn của chúng tôi.