Kick the Buddy Forever cover

Download Kick the Buddy: Forever MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Kick the Buddy: Forever cho Android APK v1.4.1
  • Kick the Buddy: Forever cho Android APK (MOD Money/Diamonds) v1.4.1

Cách cài đặt

Cách cài đặt Kick the Buddy: Forever for Android APK v1.4.1

1. Tải xuống tệp tin Kick_the_Buddy_Forever_v1.4.1.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Kick_the_Buddy_Forever_v1.4.1.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Kick the Buddy: Forever for Android APK (MOD Money/Diamonds) v1.4.1

1. Tải xuống tệp tin Kick_the_Buddy_Forever_v1.4.1_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Kick_the_Buddy_Forever_v1.4.1_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Kick the Buddy: Forever yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 107M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.