Keeper of the Day and Night MOD APK cover

Tải xuống Keeper of the Day and Night

MOD APK & APK phiên bản mới nhất cho Android

Cách cài đặt

Cách cài đặt Keeper of the Day and Night v1.0.0s APK (MOD Unlocked)

1. Tải xuống tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Keeper of the Day and Night v1.0.0s APK

1. Tải xuống tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cập nhật không mất dữ liệu

Nếu bạn gỡ cài đặt phiên bản cũ trước khi cài bản mới, bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Để bảo toàn dữ liệu của bạn, tuyệt đối không gỡ cài đặt phiên bản cũ. Chỉ cần cài đặt phiên bản mới đè lên là được.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.