Keeper of the Day and Night MOD APK cover

Download Keeper of the Day and Night MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Keeper of the Day and Night APK v1.0.0s
  • Keeper of the Day and Night APK (MOD Unlocked) v1.0.0s

Cách cài đặt

Cách cài đặt Keeper of the Day and Night APK v1.0.0s

1. Tải xuống tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Keeper of the Day and Night APK (MOD Unlocked) v1.0.0s

1. Tải xuống tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Keeper_of_the_Day_and_Night_v1.0.0s_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Keeper of the Day and Night yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 7M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.