Idle Restaurant Tycoon MOD APK cover

Download Idle Restaurant Tycoon MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Idle Restaurant Tycoon APK v1.13.1

1. Tải xuống tệp tin Idle_Restaurant_Tycoon_v1.13.1.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Idle_Restaurant_Tycoon_v1.13.1.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Idle Restaurant Tycoon APK (MOD Money) v1.13.1

1. Tải xuống tệp tin Idle_Restaurant_Tycoon_v1.13.1_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Idle_Restaurant_Tycoon_v1.13.1_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Idle Restaurant Tycoon yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 109M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.