Hotel Story Resort Simulation Cover

Download Hotel Story: Resort Simulation MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Hotel Story: Resort Simulation cho Android APK v2.0.10
  • Hotel Story: Resort Simulation cho Android APK (MOD Money) v2.0.10

Cách cài đặt

Cách cài đặt Hotel Story: Resort Simulation for Android APK v2.0.10

1. Tải xuống tệp tin Hotel_Story_Resort_Simulation_v2.0.10.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Hotel_Story_Resort_Simulation_v2.0.10.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Hotel Story: Resort Simulation for Android APK (MOD Money) v2.0.10

1. Tải xuống tệp tin Hotel_Story_Resort_Simulation_v2.0.10_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Hotel_Story_Resort_Simulation_v2.0.10_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Hotel Story: Resort Simulation yêu cầu Android 4.0.3 hoặc cao hơn, và 20M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.