Good Pizza Great Pizza MOD APK cover

Download Good Pizza, Great Pizza MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Good Pizza Great Pizza APK v3.9.0

1. Tải xuống tệp tin Good_Pizza_Great_Pizza_v3.9.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Good_Pizza_Great_Pizza_v3.9.0.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Good Pizza Great Pizza APK (MOD Money) v3.9.0

1. Tải xuống tệp tin Good_Pizza_Great_Pizza_v3.9.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Good_Pizza_Great_Pizza_v3.9.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Good Pizza, Great Pizza yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 84M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.