Game Giáo Dục

Thể loại này bao gồm những trò chơi mang tính giáo dục, chủ yếu là dành cho trẻ em. Những bài học bổ ích trong cuộc sống hàng ngày được lồng ghép trong những trò chơi vui nhộn sẽ giúp trẻ nhanh tiếp thu hơn. Bạn cũng có những thời gian thư giãn khi chơi cũng trẻ mỗi ngày và giải thích cho trẻ một số bài học vui nhộn như cách sang đường, cách gọi cảnh sát khi gặp nguy hiểm…

1