fortnite mobile

Tải về Fortnite

Hãy sẵn sàng tham chiến, bạn có thể chơi Fortnite trên mọi thiết bị sau khi tải xuống phiên bản MOD APK Mở Khóa Thiết Bị + Fix GPU của chúng tôi!...

Tải Fortnite MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Fortnite APK - v13.00.0
  • Fortnite APK (MOD Unlocked) - v13.00.0

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • Fortnite hỗ trợ Android 8.0 trở lên với yêu cầu tối thiểu 147M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.