FarmVille 2 Country Escape Cover 1

Tải về FarmVille 2

FarmVille 2: Country Escape (MOD Miễn Phí Tăng Tốc/Nâng Cấp Barn) là phần tiếp theo của tựa game nông trại huyền thoại FarmVille, một trong những trò chơi...

Tải FarmVille 2 MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • FarmVille 2: Country Escape APKs - v15.2.5511
  • FarmVille 2: Country Escape APK (MOD Free Speedup/Barn Upgrades) - v15.1.5451

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • FarmVille 2 hỗ trợ Android 4.4 trở lên với yêu cầu tối thiểu 129M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.