FarmVille 2 Country Escape Cover 1

Download FarmVille 2 MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • FarmVille 2: Country Escape APK v17.7.6907
  • FarmVille 2: Country Escape APK (MOD Keys) v17.7.6907

Cách cài đặt

Cách cài đặt FarmVille 2: Country Escape APK v17.7.6907

1. Tải xuống tệp tin FarmVille_2_Country_Escape_v17.7.6907.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin FarmVille_2_Country_Escape_v17.7.6907.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt FarmVille 2: Country Escape APK (MOD Keys) v17.7.6907

1. Tải xuống tệp tin FarmVille_2_Country_Escape_v17.7.6907_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin FarmVille_2_Country_Escape_v17.7.6907_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

FarmVille 2 yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 145M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.