Ego Sword MOD APK cover

Download Ego Sword APK for Android (Latest Version)

Ego Sword APK v1.51

Cách cài đặt

Cách cài đặt Ego Sword APK v1.51

Trước khi bắt đầu: Tải xuống và cài đặt XAPKS Installer (nếu bạn chưa có).

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Ego_Sword_v1.51.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Ego_Sword_v1.51.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.betdon.egosword.zip.
2. Mở ứng dụng XAPKS Installer.
3. Nhấn vào Cài Đặt -> Chọn com.betdon.egosword.zip.
4. Nhấn vào Chọn.
5. Làm theo các bước trên màn hình.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.