Dungeon Shooter MOD APK cover 1304x720

Download Dungeon Shooter MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Dungeon Shooter APK v1.4.25

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Dungeon_Shooter_v1.4.25.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dungeon_Shooter_v1.4.25.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.imcrazy.ds2.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn com.imcrazy.ds2.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Dungeon Shooter APK (MOD Free Shopping) v1.4.25

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Dungeon_Shooter_v1.4.25_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dungeon_Shooter_v1.4.25_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin com.imcrazy.ds2.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn com.imcrazy.ds2.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Dungeon Shooter yêu cầu Android 4.2 hoặc cao hơn, và 201M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.