Dragon Hills 2 cover

Download Dragon Hills 2 MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Dragon Hills 2 cho Android APK v1.1.6
  • Dragon Hills 2 cho Android APK (MOD Coins) v1.1.6

Lưu ý:

  • Bạn hãy lựa chọn một liên kết để tải về. Tùy vào mục đích của bạn, lựa chọn phiên bản MOD hoặc bản gốc.
  • Hãy xem Hướng Dẫn Cài Đặt để tránh các lỗi phát sinh.
  • Dragon Hills 2 yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, ngoài ra bạn sẽ cần có 78M dung lượng trống.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu như bạn tải về và sử dụng không đúng như hướng dẫn của chúng tôi.