Game Đi Cảnh

Game đi cảnh là một thể loại nhỏ của game hành động, thường được kết hợp với một số yếu tố khác như phiêu lưu, nhập vai, bắn súng hay beat ’em up.