Dead Target cover

Download Dead Target MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Dead Target APK v4.61.0

1. Tải xuống tệp tin Dead_Target_v4.61.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dead_Target_v4.61.0.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Dead Target APK (MOD Money) v4.61.0

1. Tải xuống tệp tin Dead_Target_v4.61.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dead_Target_v4.61.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Dead Target yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 148M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.