Dead by Daylight cover

Tải về Dead by Daylight

"More than ever, Death is not an escape." Dead by Daylight APK là phiên bản trò chơi di động chính thức được phát triển bởi Behaviour Interactive, chuyển...

Tải Dead by Daylight APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • Dead by Daylight APK - v3.7.3024

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • Dead by Daylight hỗ trợ Android 7.0 trở lên với yêu cầu tối thiểu 2G bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.