Dark Raider MOD APK cover

Download Dark Raider MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Dark Raider APK v1.0

1. Tải xuống tệp tin Dark_Raider_v1.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dark_Raider_v1.0.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Dark Raider APK (MOD Money) v1.0

1. Tải xuống tệp tin Dark_Raider_v1.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Dark_Raider_v1.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Dark Raider yêu cầu Android 4.4 hoặc cao hơn, và 121M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.