City Island 5 cover photo

Tải về City Island 5

City Island 5 (MOD Vô Hạn Tiền) là một game xây dựng thành phố dẫn của Sparkling Society. Giới thiệu City Island 5 Đây là phần tiếp theo của City Island 4...

Tải City Island 5 MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • City Island 5 APKs - v2.16.7
  • City Island 5 APK (MOD Money) - v2.16.7

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • City Island 5 hỗ trợ Android 4.1 trở lên với yêu cầu tối thiểu 79M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.