Box Office Tycoon MOD APK cover

Download Box Office Tycoon MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Box Office Tycoon APK v1.10.0

1. Tải xuống tệp tin Box_Office_Tycoon_v1.10.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Box_Office_Tycoon_v1.10.0.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Box Office Tycoon APK (MOD Ads Pass Unlocked) v1.10.0

1. Tải xuống tệp tin Box_Office_Tycoon_v1.10.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Box_Office_Tycoon_v1.10.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Box Office Tycoon yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 143M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.