Booty Calls MOD APK by APKMODY 1440x720

Download Booty Calls MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Booty Calls APK v1.2.98

1. Tải xuống tệp tin Booty_Calls_v1.2.98.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Booty_Calls_v1.2.98.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Cách cài đặt Booty Calls APK (MOD Money) v1.2.98

1. Tải xuống tệp tin Booty_Calls_v1.2.98_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Booty_Calls_v1.2.98_MOD.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Booty Calls yêu cầu Android 4.1 hoặc cao hơn, và 41M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.