Airline Commander MOD APK cover

Download Airline Commander MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Airline Commander APK v1.4.0

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Airline_Commander_v1.4.0.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Airline_Commander_v1.4.0.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin it.rortos.realflight.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn it.rortos.realflight.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Airline Commander APK (MOD Unlocked) v1.4.0

Cài đặt APK
1. Tải xuống tệp tin Airline_Commander_v1.4.0_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Airline_Commander_v1.4.0_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cài đặt OBB
1. Tải xuống tệp tin it.rortos.realflight.zip.
2. Tải xuống và cài đặt APKMODY Installer (Nếu bạn chưa có).
3. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng APKMODY Installer.
4. Nhấn vào Cài đặt OBB -> Chọn it.rortos.realflight.zip.
5. Nhấn vào Chọn.
6. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Airline Commander yêu cầu Android 5.0 hoặc cao hơn, và 333M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.