Age of War MOD APK cover

Download Age of War MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

Cách cài đặt

Cách cài đặt Age of War APK v4.8

1. Tải xuống tệp tin Age_of_War_v4.8.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Age_of_War_v4.8.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt Age of War APK (MOD Coins) v4.8

1. Tải xuống tệp tin Age_of_War_v4.8_MOD.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin Age_of_War_v4.8_MOD.apk vừa tải về.
3. Nhấn vào Install.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

Age of War yêu cầu Android 2.3 hoặc cao hơn, và 40M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.