AdVenture Communist cover

Tải về AdVenture Communist

AdVenture Communist MOD APK (Miễn Phí Nâng Cấp Nhà Khoa Học) là trò chơi mô phỏng nhàn rỗi tiếp theo của Kongregate, được coi như phần kế tiếp của...

Tải AdVenture Communist MOD APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • AdVenture Communist APK - v5.3.0
  • AdVenture Communist APK (MOD Free Scientist Upgrade) - v5.3.0

Chú ý:

  • Lựa chọn một liên kết để tải về miễn phí. Bạn có thể lựa chọn phiên bản MOD hoặc APK gốc tùy vào mục đích của bạn.
  • Xem hướng dẫn nếu bạn chưa từng cài đặt APK trước đây!
  • AdVenture Communist hỗ trợ Android 5.0 trở lên với yêu cầu tối thiểu 92M bộ nhớ trống.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của việc tải xuống.