A Game of Thrones The Board Game APK cover

Download A Game of Thrones APK cho Android (Phiên bản mới nhất)

  • A Game of Thrones: The Board Game APK v0.9.4

Cách cài đặt

Cách cài đặt A Game of Thrones: The Board Game APK v0.9.4

1. Tải xuống tệp tin A_Game_of_Thrones_The_Board_Game_v0.9.4.apk.
2. Trên thiết bị Android, hãy mở tệp tin A_Game_of_Thrones_The_Board_Game_v0.9.4.apk vừa tải về.
3. Chọn Cài Đặt.

Lưu ý

Yêu cầu hệ thống

A Game of Thrones yêu cầu Android 6.0 hoặc cao hơn, và 56M dung lượng bộ nhớ trống.

Thông tin này chỉ có giá trị tham khảo và có thể không chính xác hoàn toàn.

Gặp phải lỗi khi cài đặt/mở ứng dụng?

Vui lòng xem tại đây để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng các ứng dụng từ website này.