56.5K Shares
twitter facebook tumblr reddit quora medium
Share to Quora
Successfully copied the web link. You cloud share these fun content to quora!
WorldBox icon

雨夜屠夫 APK v1.040

Cập nhật lần cuối

THÔNG TIN ỨNG DỤNG

Tên 雨夜屠夫
Tên Gói com.GenuineStudio.RainButcher
Tính Năng MOD
Phiên Bản 1.040
Kích Thước 491.86 MB

Nếu bạn muốn tải phiên bản雨夜屠夫 APK mới nhất thì bạn phải đến với apkmody. Tại apkmody, bạn có thể tải xuống雨夜屠夫 Mod APK v1.040 miễn phí. Tiếp theo là phần giới thiệu chi tiết về雨夜屠夫 Mod APK v1.040.

雨夜屠夫 Mod APK Tải xuống miễn phí

雨夜屠夫 Mod APK là phiên bản PRO của雨夜屠夫 APK. Bằng cách sử dụng APK雨夜屠夫 Mod, bạn có thể dễ dàng hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ và yêu cầu nào trong đó. Thường thì bạn cần phải dành nhiều thời gian hoặc tiền bạc để dễ dàng nhận được phần thưởng, nhưng bằng cách sử dụng雨夜屠夫 Mod APK, bạn thường đạt được mục tiêu của mình trong thời gian rất ngắn. 雨夜屠夫 Mod APK là một cách tuyệt vời để bạn vượt qua đối thủ của mình. Giờ đây, trong apkmody, bạn có thể tải xuống 雨夜屠夫 APK v1.040 miễn phí. Quá trình này không tốn bất cứ chi phí nào và bạn có thể tự tin sử dụng nó.

雨夜屠夫 Tải xuống APK với Apkmody

Nếu bạn không muốn tải xuống phiên bản APK雨夜屠夫 mod, bạn cũng có thể dễ dàng tải xuống APK 雨夜屠夫 trong Apkmody. apkmody sẽ cập nhật phiên bản 雨夜屠夫 APK trong thời gian nhanh nhất. Người dùng có thể dễ dàng cập nhật 雨夜屠夫 APK mà không cần tải xuống Google Play.

雨夜屠夫 APK v1.040 2022 Tính năng

*Please pay attention to players, if you find a black screen when you first enter the game, you can first set the permission to allow the game to access the phone space, then the game can be successfully opened.[Game Introduction]:The serial murderous madmen that haunted in the rainy night made all the girls panic. The heroine who only wanted to dig up the top spot was not afraid of danger, but went deep into the tiger's den, hoping to discover the true face of the butcher.Full Cantonese dubbingThe game is the first mobile story game with full Cantonese dubbing. The total number of words in the story is more than 100,000 characters. Through the story of each chapter, make appropriate choices and solve puzzles to find out the true culprit of the story step by step. "Rainy Night Butcher" hopes to bring a "playable TV series" to the players through the real Hong Kong style.Fun puzzleIn addition to enriching the plot, the game also contains a large number of puzzle-solving elements. You have to fight the murderers and solve the mysteries one by one.Multiple endings and branchesThe game has different branches and several endings for everyone to discover. It is hoped that players can indulge in the suspenseful but charming Hong Kong city and discover the truth step by step by their own ability.Side storyIn addition to tracing the main storyline of Rainy Night Butcher, the game also contains a large number of side stories, allowing you to better understand the character's past and future, and even a lot of spoof elements, so that the rainy night's character will always accompany you.*Development log 3-11-2020The main line of the game is complete, so you can play with peace of mind. After breaking the main line, there are a large number of branches waiting to be discovered. We will also update the new branch regularly to enrich the world view, so stay tuned.

Tất cả các phiên bản

Phiên bản khác