Công Nghệ

Nếu không có công nghệ thì giờ này tui với bạn không có game mà chơi, không có điện thoại mà xài và không có Internet để đọc mấy dòng này. Thế nên việc quan tâm tới công nghệ cũng không quá đáng phải không?