56.5K Shares
twitter facebook tumblr reddit quora medium
Share to Quora
Successfully copied the web link. You cloud share these fun content to quora!
WorldBox icon

Internet Cafe Simulator APK + MOD (Mod APK Unlimited money) v1.8

Mis à jour le
Téléchargement rapide
Utilisez Apkmody App pour obtenir un téléchargement rapide

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Nom Internet Cafe Simulator
Nom du paquet com.CheesecakeDev.InternetCafeSimulator
Éditeur Cheesecake Dev
Fonctionnalités MOD Mod APK Unlimited money
Version 1.8
Taille 252.31 MB
Prix Gratuit
Autre apk de cet éditeur Who Is This Man
APK Original Internet Cafe Simulator (253.23 MB)
Apkmody App
Meilleur téléchargeur de MOD
Rapide, sûr, 100% fonctionnel

Internet Cafe Simulator MOD APK (Unlimited Money) is an internet cafe management simulation game of the publisher Cocopo. The game allows people to download and play for free for both iOS and Android. It allows players to own, build and develop their own internet cafe. So what is it different from the usual simulation games? If you're wondering, I can bet you this is the most realistic business simulation game you've ever played. It requires you to do everything from A to Z. You even have to clean, move items and cook. After playing the game, you will feel the hardship when owning a cafe.

Internet Cafe Simulator: An internet cafe business simulation game

You may not know, this game has been very successful on the PC. It is sold on Steam for $ 5. With a game with such detailed graphics and gameplay, will Cocopo move all content to Android and iOS versions? And great! They did a good job of this.

Want to business? Pay the rent first!

You are a normal guy, passionate and dream of owning an internet cafe of your own. You go to a city, rent an apartment to start a business. With $ 20,000 (your $ 10,000 and $ 10,000 borrowed from the bank), what would you do? But first, Internet Cafe Simulator requires you to rent an apartment. Because you are a normal person, you also need to rest and eat. Your character has a health meter (yellow Food bar). When your health index is too weak, you cannot work. You have to eat something and rest in your apartment.

The most realistic restaurant management game

Why do I say that Internet Cafe Simulator is the most realistic restaurant management simulation game? In this game, you have to do everything yourself like in real life. It simulates virtually all activities of a person in a day. And, the first view makes the game more realistic.

After waking up, eat something in the fridge. Open the door of your apartment (remember to lock the door before going out), go down to the ground floor and move to your cafe. You can buy some food and second-hand goods at the market. After buying, you have to pack it yourself and take it to the cafe.

Do not be bankrupt

Besides being entertained, Internet Cafe Simulator also teaches you how to manage your money and your time. If you do not know, the internet cafe is a provider of internet services for customers, charging in the form of a cafe. Your shop has many different types of services such as public computers, gaming consoles, kitchens to serve drinks and fast food, etc. Even, after your shop grows and has a large number of customers, you can open a dance floor and a pub to attract more customers.

There are many things you can invest in, but keep calm. The amount of money you have is not much, you should buy each device if you do not want to go bankrupt quickly. You can buy food, machinery and more by the computer on your desk. Beware of anonymous messages, hackers can hack your bank account and you will lose some money (in-game).

You even face a situation that some customers don't pay after using your service. The evidence is, when they leave, your money doesn't increase. After playing Internet Cafe Simulator, you may notice many problems when opening a cafe.

Hire more employees

When your restaurant has a large number of customers, you can't do everything by yourself. Hire more service staff, chefs, and management staff. Do you see a sneaky guy? He is a thief. He will steal some items in your cafe when you not paying attention. Hiring security will solve this problem. He will "teach" the thief a lesson if he intends to sneak into your cafe.

Realistic graphics

With a realistic game like Internet Cafe Simulator, the game must have detailed and sharp 3D graphics. It helps you feel like living in a real-world where you own a cafe and face many problems in life and work. Besides, this game has smooth, real motion. Although developed from the PC version, you can still control easily on mobile devices thanks to the intuitive control.

MOD APK version of Internet Cafe Simulator

MOD Feature

Unlimited Money

How to activate the MOD to have unlimited money?

You will activate it when you enter the game for the second time.

Download Internet Cafe Simulator MOD APK for Android

Internet Cafe Simulator is a game that gives you a true perspective on the cafe management profession. You can feel the hardship when running a cafe and have to find a way to make it makes as much money as possible. There are many problems when you run a cafe, such as customers do not pay, steal, … Are you ready to manage your own internet cafe? Download this game via the links below and start your business today.

Internet Cafe Simulator MOD APK (Unlimited Money) là trò chơi mô phỏng quản lý quán cafe của nhà phát hành Cocopo. Trò chơi cho phép mọi người tải về và chơi miễn phí cho cả hai nền tảng iOS và Android. Nó cho phép người chơi làm chủ, xây dựng và phát triển một quán cafe internet của riêng mình. Vậy thì nó có gì khác so với những trò chơi mô phỏng thông thường? Nếu các bạn thắc mắc, thì tôi có thể cá với bạn rằng đây là trò chơi mô phỏng kinh doanh thực tế nhất mà bạn từng chơi. Nó yêu cầu bạn phải làm mọi thứ từ A đến Z. Bạn thậm chí phải quét dọn, khuân vác đồ và nấu ăn. Sau khi chơi trò chơi, bạn sẽ cảm nhận được sự vất vả khi làm chủ một quán cafe.

Internet Cafe Simulator: Ông chủ quán Net

Có thể bạn chưa biết, trò chơi này đã rất thành công trên PC. Nó được bán trên Steam với giá $ 5. Với một trò chơi có đồ họa và gameplay chi tiết như vậy, liệu Cocopo có chuyển thể toàn bộ nội dung vào phiên bản Android và iOS? Và thật tuyệt! Họ đã làm rất tốt điều này.

Bạn muốn kinh doanh? Hãy trả tiền thuê nhà trước đã!

Bạn là một người bình thường, có đam mê và ước mơ làm chủ một quán cafe internet của riêng mình. Bạn tới một khu phố, thuê một căn nhà để bắt đầu kinh doanh. Với $20000 ($10000 của bạn và $10000 vay từ ngân hàng), bạn sẽ làm gì? Nhưng trước tiên, Internet Cafe Simulator yêu cầu bạn phải thuê một căn hộ. Bởi bạn cũng là một người bình thường, cũng cần nghỉ ngơi và ăn uống. Nhân vật của bạn có đồng hồ sức khỏe (thanh Food màu vàng). Khi chỉ số sức khỏe của bạn quá yếu, bạn không thể làm việc. Hãy ăn một thứ gì đó và nghỉ ngơi trong căn hộ của bạn.

Trò chơi quản lý nhà hàng thực tế nhất

Vì sao tôi nói rằng Internet Cafe Simulator là trò chơi mô phỏng quản lý nhà hàng thực tế nhất? Trong trò chơi này, bạn phải tự mình làm tất cả mọi thứ giống như ngoài đời thực. Nó mô phỏng hầu như toàn bộ mọi hoạt động của một người trong một ngày. Góc nhìn thứ nhất giúp trò chơi càng thực tế hơn.

Sau khi tỉnh dậy, hãy ăn một thứ gì đó trong tủ lạnh. Mở cửa căn hộ của bạn (nhớ khóa cửa lại trước khi ra ngoài), đi xuống tầng trệt và di chuyển tới quán cafe của bạn. Bạn có thể mua một số đồ ăn và đồ cũ ở chợ. Sau khi mua hàng, bạn phải tự mình đóng gói và mang nó về quán cafe.

Đừng để bị phá sản

Bên cạnh việc giải trí, Internet Cafe Simulator cũng dạy bạn cách quản lý tiền bạc và thời gian của mình. Nếu các bạn chưa biết, Internet Cafe là nơi cung cấp dịch vụ internet cho khách hàng, thu phí dưới hình thức một quán cafe. Quán của bạn có nhiều loại dịch vụ khác nhau như máy tính công cộng, máy chơi game, máy console, bếp để phục vụ đồ uống và thức ăn nhanh,... Thậm chí, sau khi quán của bạn phát triển và có số lượng lớn khách hàng, bạn có thể mở thêm sàn nhảy và quán rượu để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Có rất nhiều thứ bạn có thể đầu tư, nhưng hãy thật bình tĩnh. Số tiền mà bạn có không nhiều, bạn nên mua từng thiết bị nếu không muốn bị phá sản nhanh chóng. Bạn có thể mua đồ ăn, máy móc và nhiều thứ khác bằng chiếc máy tính trên bàn làm việc của bạn. Cẩn thận với những tin nhắn ẩn danh, bạn có thể bị hack tài khoản ngân hàng của bạn và bị mất một số tiền (trong trò chơi).

Bạn thậm chí còn phải đối mặt với tình huống một số khách hàng không trả tiền sau khi sử dụng dịch vụ của bạn. Bằng chứng là, khi họ rời đi, số tiền của bạn không hề được tăng lên. Sau khi chơi Internet Cafe Simulator, bạn có thể thấy được nhiều vấn đề khi mở một quán cafe.

Thuê thêm nhân viên

Khi quán của bạn đã có một số lượng lớn khách hàng, bạn không thể làm mọi thứ một mình. Hãy thuê thêm nhân viên phục vụ, đầu bếp, nhân viên quản lý. Bạn có thấy một kẻ di chuyển lén lút không? Hắn chính là kẻ trộm. Hắn sẽ lấy trộm một số món đồ trong quán cafe của bạn khi bạn sơ hở. Thuê bảo vệ sẽ giải quyết cho bạn vấn đề này. Anh ta sẽ "dạy" cho tên trộm một bài học nếu hắn có ý định lẻn vào quán cafe của bạn.

Đồ họa

Với một trò chơi mang tính thực tế như Internet Cafe Simulator, chắc chắn trò chơi phải có đồ họa 3D chi tiết và sắc nét. Nó giúp bạn cảm thấy như đang sống trong một thế giới thực, nơi bạn làm chủ một quán cafe và đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống và công việc. Chuyển động mượt mà, chân thực. Dù được phát triển từ phiên bản dành cho PC, bạn vẫn có thể điều khiển một cách dễ dàng trên thiết bị di động nhờ điều khiển trực quan của trò chơi.

Phiên bản MOD APK của Internet Cafe Simulator

Tính năng MOD

Vô Hạn Tiền

Làm sao để kích hoạt MOD vô hạn tiền?

Bạn sẽ kích hoạt nó khi vào game lần thứ 2.

Tải game Internet Cafe Simulator MOD APK cho Android

Internet Cafe Simulator là trò chơi mang tới cho bạn một góc nhìn chân thực về nghề quản lý quán cafe. Bạn có thể cảm nhận được sự vất vả khi làm chủ một quán cafe và phải tìm cách cho nó sinh ra nhiều lợi nhuận nhất có thể. Có nhiều vấn đề nảy sinh khi bạn quản lý một quán cafe như khách hàng không chịu trả tiền, ăn trộm,... Bạn đã sẵn sàng quản lý quán internet cafe của riêng mình? Hãy tải ngay trò chơi này về máy và bắt đầu công việc của bạn ngay hôm nay.

Comment télécharger et installer Internet Cafe Simulator Mod APK 1.8

Pour télécharger Internet Cafe Simulator mod de apkmody.io.

Vous devez activer l'option "Sources inconnues".

1. Cliquez sur le bouton de téléchargement en haut de la page pour télécharger le Internet Cafe Simulator mod apk.

2. Enregistrez le fichier dans le dossier de téléchargement de votre appareil.

3. Cliquez maintenant sur le fichier téléchargé Internet Cafe Simulator pour l'installer et attendre que l'installation se termine.

4. Une fois cela fait, ouvrez le jeu et commencez à jouer immédiatement.

Téléchargement rapide
Utilisez Apkmody App pour obtenir un téléchargement rapide
Apkmody App
Meilleur téléchargeur de MOD
Rapide, sûr, 100% fonctionnel

Toutes les versions

Plus de versions

Révision & Discussion

0/5 (0 voix)

Connectez-vous pour voir tous les commentaires et avis